ఆధిక్యంలోకి తెరాసా…

19వ రౌండ్ ముగిసే సరికి బీజేపీని అధిగమించి పూర్తి ఆధిక్యంలోకి తెరాసా,425 ఓట్ల ఆధిక్యంతో దూసుకెళ్తున్న కారు.