ఓటరన్నా…నీకు మేమున్నామన్నా

హైదరాబాద్,తీస్మార్ న్యూస్:గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఓటు వేయడానికి వస్తున్న వృద్ధులకు తెలంగాణ పోలీసులు చేయూతగా నిలిచారు.ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ మీకు మా తీస్మార్ న్యూస్ మరియు ఇతర మీడియా మిత్రుల తరుపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము.