బీజేపీ కొంపముంచిన ప్రసంగాలు

గ్రేటర్ ప్రజలను ఆకట్టుకున్న టీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి నినాదం. కొంపముంచిన బీజేపీ నాయకుల అసంబద్ధ ప్రసంగాలు.ప్రచారంలో బీజేపీ ఆర్భాటం ప్రదర్శించినప్పటికి పోలింగ్ బూత్ ల వద్ద కనిపించని బీజేపీ ప్రభావం