మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులకు,యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు

  • – *తీస్మార్ న్యూస్ టీమ్*.   

Leave a Reply

Your email address will not be published.