అల్లు అర్జున్ వేసుకున్న టీ షర్ట్ ధర ఎంతో తెలిస్తే నోరెళ్ల పెట్టడం ఖాయం

ఈరోజు అహ లో SAM JAM ప్రోగ్రాం లో అల్లు అర్జున్ వేసుకున్న ట్ T-SHIRT విలువ ఎంతో తెలుసా?అక్షరాల కోటి ముప్పై లక్షలు,ప్లస్ బాల్మైన్ బ్రాండ్ కి చెందిన ఈ టీ షర్ట్ ప్యారిస్ లో తయారు చేశారు

1, 30,000/- plus BALMAIN Brand.. from Paris