ఏడో రౌండ్లో 440 ఓట్ల ఆధిక్యంలో టీ.ఆర్.ఎస్

దుబ్బాక:ఏడో రౌండ్లో 440 ఓట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్న టీ.ఆర్.ఎస్ అభ్యర్థి సోలిపేట సుజాత.
ఎన్నికల ఫలితాలు క్రింది పట్టిక: