గోరేటి ఇంట పెళ్ళి సందడి

ఎమ్మెల్సీ శ్రీ గోరేటి వెంకన్న మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్ ను కలిసి తన కూతురు వివాహానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు

గోరటి వారి పెండ్లిపిలుపు