ఎనిమిదో రౌండ్లో 200 ఓట్ల ఆధిక్యంలో టీ.ఆర్.ఎస్

దుబ్బాక:ఎనిమిదో రౌండ్లో 200 ఓట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్న టీ.ఆర్.ఎస్ అభ్యర్థి సోలిపేట సుజాత.